Custom nút số lượng và add to cart trong woocommerce

Chào cả nhà, hôm nay nam hướng dẫn thêm nút số lượng và thêm giỏ hàng trong woocommerce nhé

Bạn coppy code này rồi thêm vào file function.php nhé

//Tạo cấu trúc html gồm chọn số lượng và nút add to cart

function isures_custom_quantity_field_archive()
{
 
  global $product;
  if ($product->is_type('simple')) {
    echo '<div class="isures-custom--qty_wrap">';
    echo '<div class="isures-qtv--wrap">';
    woocommerce_quantity_input(array('min_value' => 1, 'max_value' => $product->backorders_allowed() ? '' : $product->get_stock_quantity()));
    echo '</div>';
    woocommerce_template_loop_add_to_cart();
    echo '</div>';
  }
}
 
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'isures_custom_quantity_field_archive', 15, 9);
//Làm đẹp code tạo field số lượng và nút add to cart với vài dòng css


add_action('wp_footer', 'isures_quantity_reg_style');
 
function isures_quantity_reg_style()
{
?>
  <style>
    .isures-custom--qty_wrap {
/*       display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: space-between; */
    }
 
    .isures-custom--qty_wrap .ajax_add_to_cart {
      font-size: 12px;
      margin: 0;
      padding: 10px 15px;
      min-height: auto;
      line-height: 1.5;
    }
  </style>
  <?php
}
//Js xử lý field số lượng khi thay đổi.

function isures_custom_add_to_cart_quantity_handler()
{
  wc_enqueue_js('
jQuery( "body" ).on( "click", ".quantity input", function() {
return false;
});
jQuery( "body" ).on( "change input", ".quantity .qty", function() {
var add_to_cart_button = jQuery( this ).parents( ".product" ).find( ".add_to_cart_button" );
add_to_cart_button.attr( "data-quantity", jQuery( this ).val() );
add_to_cart_button.attr( "href", "?add-to-cart=" + add_to_cart_button.attr( "data-product_id" ) + "&quantity=" + jQuery( this ).val() );
});
');
}
add_action('init', 'isures_custom_add_to_cart_quantity_handler');

 

 

Chúc các bạn thành công và đây là kết quả

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x