Hiển thị thời gian bài viết timeago trong wordpress như trên facebook

Các bạn đã biết hầu hết các template wordpress đều theo kiểu hiển thị thời gian đăng bài theo kiểu ngày – tháng – năm. Nhưng nếu bạn muốn hiển thị thời gian đăng bài theo phong cách của Facebook thì đây sẽ là giải pháp cho bạn và nó sẽ trông giống như này

Mở file function.php và thêm đoạn code sau đây:

function timeago( $type = 'post' ) {
$d = 'comment' == $type ? 'get_comment_time' : 'get_post_time';
return human_time_diff($d('U'), current_time('timestamp')) . " " . __(' trước');
}

Function này trả về thời gian từ khi bài viết được đăng và thêm dòng code này chỗ mà bạn muốn hiển thị

<?php echo timeago(); ?>

Kiểu này thì khá đơn giản chẳng qua các bạn không biết đấy thôi chứ thực ra nó là hàm sẵn có của WordPress  😆

Nghe nhạc nhé

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x