Thay chữ sale bằng phần trăm giảm giá trong woocommerce

Thay chữ sale bằng phần trăm giảm giá trong woocommerce

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme trang sử dụng là được nhé

<?php
// % sale show
add_action( 'woocommerce_sale_flash', 'sale_badge_percentage', 25 );
 
function sale_badge_percentage() {
  global $product;
  if ( ! $product->is_on_sale() ) return;
  if ( $product->is_type( 'simple' ) ) {
   $max_percentage = ( ( $product->get_regular_price() - $product->get_sale_price() ) / $product->get_regular_price() ) * 100;
  } elseif ( $product->is_type( 'variable' ) ) {
   $max_percentage = 0;
   foreach ( $product->get_children() as $child_id ) {
     $variation = wc_get_product( $child_id );
     $price = $variation->get_regular_price();
     $sale = $variation->get_sale_price();
     if ( $price != 0 && ! empty( $sale ) ) $percentage = ( $price - $sale ) / $price * 100;
     if ( $percentage > $max_percentage ) {
      $max_percentage = $percentage;
     }
   }
  }
  if ( $max_percentage > 0 ) echo "<span class='onsale'>-" . round($max_percentage) . "%</span>"; // If you would like to show -40% off then add text after % sign
}

 

  Chúc bạn thành công

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x